เว็บครูอรอุมา :: อนุบาลศรีสะเกษ


นักเรียน ป.6/1 รร.อนุบาลศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561
รูปประจำตัว เลขที่ ชื่อ - สกุล คติประจำใจ พลังความรู้
01 เด็กหญิงปาณิสรา รัศมี อย่าจมกับอดีต จงเริ่มต้นใหม่ 253
02 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ นนทะวงษ์ ลำบากวันนี้ สบายวันหน้า 264
03 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวนิล ความพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจ 623
04 เด็กหญิงสิรภัทร ดอนพลัด อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม 334
05 เด็กหญิงศิรประภา ทองทิพย์ ความสำเร็จ อยู่ที่การเริ่มต้น 482
06 เด็กหญิงชนกนันท์ ภูกาบิน อดีตไม่สำคัญ ปัจจุบันสำคัญที่สุด 437
07 เด็กหญิงโสณัฐณิชา เมธีพิสิษฐ์ อย่าท้อเพราะคำพูด อย่าหยุดเพราะล้มเหลว 570
08 เด็กหญิงชุตินันท์ ป้องอ้อย 265
09 เด็กหญิงศริญญาพร ดาวเรือง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 433
10 เด็กหญิงปาลิตา จันทร์พวง ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 388
11 เด็กชายธนณัฏฐ์ นาจำปา "เกือบทุกสิ่ง ล้วนเกิดจากความไม่มี" 415
12 เด็กชายกษิดิศ ศรีวัง ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 616
13 เด็กหญิงพิชญาภร กล้วยนิจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 330
14 เด็กหญิงนวพรพรม จรรยาสุทธิวงศ์ ดูแลคนข้างข้างให้ดีที่สุด เพราะวันข้างหน้าอาจไม่มีเค้าอยู่แล้ว 88
15 เด็กหญิงสิริภิญญา ดวงใจ ทุกปัญหามีทางแก้เสมอ 325
16 เด็กหญิงณัฐชนน พรมศร ขอทำวันนี้ให้ดีที่สุด 187
17 เด็กชายโชคชัย มกรนันท์ ดองอะไรก็ดองได้ ดองไม่ได้เเต่ดอกมะเดื่อ เชื่ออะไรก็เชื่อได้ เชื่อไม่ได้เเต่ใจคน หนีอะไรก็หนีไม่พ้น หนีไม่พ้นเเต่ความตาย 512
18 เด็กหญิงอชิรญา นาสารีย์ 364
19 เด็กหญิงขวัญอนงค์ สิมะวัฒนะ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว😇💕 628
20 เด็กหญิงมัณฑนา แสงจันทร์ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 305
21 เด็กชายก้องกิดากร นพเเสง จงยำเกรงพระเจ้า 625
22 เด็กหญิงบัวชมพู เเสงงาม การกระทำสำคัญกว่าคำพูด 389
23 เด็กหญิงลภัสรดา กันหาพันธ์ . Don’t let your dreams be dreams... 543
24 เด็กหญิงปภัชญา สาริโย อยู่เพื่อกินบินเพื่อสวย 343
25 เด็กชายรัชกฤช ทิพย์คุณ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 578
26 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร สมัครสมาน ไม่มีสิ่งไหนที่ทำไม่ได้ ถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจ 607
27 เด็กหญิงธิดาศิริ ศรีโสดา ความลำบากย่อมมาพร้อมความสำเร็จเสมอ 531
28 เด็กหญิงพิชญดา ชินทอง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 483
29 เด็กหญิงพิชญ์พิมล จันทร์ทิพย์ . 203
30 เด็กหญิงณิชชารีย์ อารยะสิทธินนท์ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 218
31 เด็กหญิงประติมา ศรวิชัย ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน 557
32 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พิมณุวงศ์ ความสำเร็จไม่ได้ตกลงมาจากฟ้า แต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทนรอ 616
33 เด็กหญิงพรรณพิไล ตังสุข อย่ายึดติดอยู่กับอดีต 455
34 เด็กชายอัครวินท์ สีหะวงษ์ ไม่มีวันพรุ้งนี้ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 594
35 เด็กชายนภทีป์ พรมคำน้อย ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น 284
36 เด็กหญิงณัฐวดี เข็มท้าว ถ้าวันนี้ไม่ดีก็จงทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม 367
37 เด็กหญิงเชิญขวัญ วุฒิธรรมสาร ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 145
38 เด็กหญิงชญาน์นันท์ ผิวผา ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 220
39 เด็กหญิงสโรชา รักธง เอาหัวใจบันดาลแรง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 388
40 เด็กหญิงชญตว์มณฑน์ จันทร์เพ็ชร ทำให้ดีที่สุด 641
41 เด็กชายพีรดนย์ จุลพล 623
42 เด็กชายรังสิมันต์ เมืองเพ็ชร์ ตัวอย่างที่ดี...มีค่ากว่าคำสอน 345
43 เด็กหญิงภัทรธิดา ศิลาโชติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น 570
44 เด็กชายภูดิท ประสานโชค ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 52
45 เด็กหญิงกัญญภัทร บุญธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 309
46 เด็กหญิงณัฐชยา แก้วรักษา เราคนสวยมากที่สุด 323
47 เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญส่ง พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้ 547


เว็บครูอรอุมา ธรรมวันนา
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 086 2524 871 e-mail: t_ornuma@hotmail.com ::