เว็บครูอรอุมา :: อนุบาลศรีสะเกษ


นักเรียน ป.6/11 รร.อนุบาลศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561
รูปประจำตัว เลขที่ ชื่อ - สกุล คติประจำใจ พลังความรู้
01 เด็กหญิงกัญญาภัค อินสุวรรณ อย่ากลัวการเดินไปข้างหน้า ถ้ายังไม่คิดที่จะเดิน 870
02 เด็กชายชวนนท์ มีพร้อม ท+วี=ทวี 235
03 เด็กหญิงโชติกา อรุณโรจน์ ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ ถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจ 613
04 เด็กหญิงณัทภัค อินทฤทธิ์ การศึกษาคือการลงทุน 544
05 เด็กหญิงวิรดา บุญค้ำชู ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 491
06 เด็กชายณัฐดนัย เเสงสา อดีตไม่สำคัญ ทำปัจจุบ้นให้ดีก็พอ 241
07 เด็กหญิงวรางคณา ศุภกรพาณิชย์ คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน 638
08 เด็กหญิงญาณภัทร์ วรรณทอง ทำไม่ได้ต้องพยายาม 269
09 เด็กหญิงชาคริยา วุฒิยาสาร อย่ากลัวในสิ่งที่คุณคิดว่ายาก ถ้าคุณยังไม่ได้ลองทำมัน 751
10 เด็กหญิงกัญญาภัทร กมล ความพยายามของเรา จะต้องได้รับการตอบแทน Our efforts must be rewarded. 304
11 เด็กชายรัชพล บัวสี GaME REadY 250
12 เด็กชายหรรษา อินทร์พิมพ์ ทำทุกวันให้ดีที่สุด 164
13 เด็กชายภิสักพัฒน์ วราพฤกษ์ SpiriT 147
14 เด็กชายปภิณวิช เลขาวิวัชกุล ยง+ยุทธ=ยงยุทธ 277
15 เด็กชายกนต์ธีร์ กองไพบูลย์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง🤩🤩 437
16 เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทะสอน ความสำเร็จไม่ได้ตกลงมาจากฟ้า แต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทนรอ 727
17 เด็กหญิงศุภิสรา แซ่อึ้ง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 541
18 เด็กหญิงจิรภิญญา ทองทิพย์ อ่อนน้อมถ่อมตนคือคนก้าวหน้า 427
19 เด็กหญิงธัญชนก สุขชิต ลำบากวันนี้สบายวันหน้าและทำวันนี้ให้ดีที่สุด 630
20 เด็กชายชุติวัต โปร่งจิต ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้ 275
21 เด็กหญิงเกศกนก ดวนใหญ่ 313
22 เด็กหญิงนพธีรา จันทรคาต พูดมากน่า รำ คาญ 638
23 เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสวงจิตร ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ 546
24 เด็กหญิงศุภิสรา กุแก้ว ถ้าไม่มีค่าในสายตาเค้า เราก็ควรจะถอยออกมา 361
25 เด็กชายสรัลปฐวี บัวจูม I Love Pokemon 175
26 เด็กหญิงปณิฏฐา พงษ์พีระ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 646
27 เด็กชายอชิระ โพธิโต ยง+ยุทธ=พ่อกูเอง!!!!!! 313
28 เด็กหญิงปุณณภา เตชพัฒน์ You can do it. If you try 621
29 เด็กหญิงธยานี ถวิลหวัง It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. 658
30 เด็กหญิงฤทัยฝัน สุมณฑา ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 516
31 เด็กหญิงดวงกมล ทิพย์สมบัติ ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ 300
32 เด็กหญิงณัทกาญจน์ พรหมทา 124356 194
33 เด็กหญิงศิริณัฐกานต์ สุรวิทย์ รอยยิ้มที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ มักจะมีเรื่องราวของครพิเศษซ่อนอยู่ 535
34 เด็กชายญาณภัทร จันทร์ฉาย The future depends on what we do in the present. 224
35 เด็กหญิงมณิสรา เพลียซ้าย The past cannot be changed, forgotten, edited or erased; it can only be ACCEPTED. 483
36 เด็กชายสุรยุทธนา ภาวัน ยงยุทธ 452
37 เด็กหญิงณัชชา ดาวเรือง เป้าหมายเอาไว้พุ่งชน 670
38 เด็กชายภัทรพล ทัดเทียม คำว่าพยายาม ไม่เคยทำร้ายซักคนที่ตั้งใจ 352
39 เด็กหญิงนงนภัส ลิขิตวรกุล ทําดี ย่อมได้ดี 531


เว็บครูอรอุมา ธรรมวันนา
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 086 2524 871 e-mail: t_ornuma@hotmail.com ::